Điểm đến
Check-in
Check-out
Khách hàng
Phòng Người lớn Trẻ em
Tour Cù Lao Chàm 1 Ngày

Tour Cù Lao Chàm 1 Ngày

- Đón Tại Đà Nẵng: 550.000 VNĐ/khách
- Đón Tại cảng Cửa Đại: 500.000 VNĐ/khách
Đặt tour


Tìm kiếm khách sạn

Tour liên quan
There are no promotions yet..